Opmaak en druktechnisch voorbereiden van diverse brochures en technische handleidingen. Vormgeving jubileumboekje.

Barenbrug Holland

freelance » in eigen kantoor

Opmaak en dtp van diverse brochures en technical manuals, vormgeving jubileumboekje. Brochures/manuals in Nederlands, Engels, Sloveens en Hongaars. Controleren aangeleverd tekst- en beeldmateriaal. Status onderhouden, tijdspad bewaken. Druktechnische voorbereiding. Uitlevering.

  • indesign
  • photoshop
  • illustrator
  • excel