Productcatalogi Syngenta, Potplants 2015 in 10 talen. Freelance (op locatie) opdracht.

Communicatiebureau Puntkomma, Nijmegen

Freelance » op locatie bij Puntkomma, Nijmegen

Vormgeving/opmaak/dtp catalogus van 100 pagina’s in 10 talen. Controleren aangeleverd tekst- en beeldmateriaal. Status onderhouden, tijdspad bewaken. Druktechnische voorbereiding. Uitlevering.

  • indesign
  • photoshop
  • illustrator
  • excel